Meniu Uždaryti

Praktinis seminaras “Dokumentų valdymas”

VšĮ “Motyvatoriai LT” gegužės 23 d.  09:00 – 15:00 val. Alytaus kolegijoje, Studentų g. 17, Alytuje rengia praktinį seminarą

“Dokumentų valdymas : naujovės, aktualijos, elektroniniai dokumentai, personalo dokumentai”.

Seminaras skirtas darbuotojams, atsakingiems už dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą.

Programa

I dalis

 • Dokumentų valdymo naujovės ir aktualūs klausimai
 • Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą.
 • Skaitmeninės dokumentų kopijos,  jų teisinė galia ir naudojimas įmonės,  įstaigos veikloje.
 • Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.
 • Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę.
 • Dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo aktualijos.

II dalis

 • Personalo dokumentų valdymas.
 • Asmens bylų formavimas.
 • Darbo sutarties forma. Reikalavimai darbo sutarties sudarymui.
 • Darbo sutarties keitimas.
 • Darbo sutarties nutraukimo įforminimo naujovės.
 • Darbo grafikai, darbo laiko režimai.
 • Atostogų įforminimas.
 • Darbo pareigų pažeidimų įforminimas.

Seminaro dalyviai gali iš anksto pateikti klausimus ( atsakymai pateikiami mokymų metu).

Seminaro kaina: 85,00 Eur. Mokymų metu kiekvienas dalyvis gaus: metodinę medžiagą, seminaro dalyvio pažymėjimą, vaišes kavos pertraukėlių metu, pietus.

Būtina išankstinė registracija el.paštu: reda@motyvatoriai.lt arba +370 677 36332. Jūsų registracija bus patvirtinta tik gavus apmokėjimą.

________________________________________________________

DĖMESIO!!!

DALYVIO KEITIMO, DALYVAVIMO ATŠAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 • Dalyvio vardas ir pavardė gali būti tikslinami / keičiami ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki seminaro.
 • Jei dalyvavimas atšaukiamas likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki seminaro grąžinamas 100% sumokėtas dalyvio mokestis.
 • Jei dalyvavimas atšaukiamas likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki seminaro, grąžinamas 50% sumokėtas dalyvio mokestis.
 • Jei dalyvavimas atšaukiamas likus 7 ir mažiau kalendorinėms dienoms iki seminaro, dalyvio mokestis negrąžinamas.

________________________________________________________

Seminaro lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.

Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. – kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.

Lektorė dažnai skaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.

Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

Daugiau informacijos:  el.paštu: reda@motyvatoriai.lt arba +370 677 36332

 

Galite parašyti mums savo kontaktus žemiau ir mes patys su Jumis susisieksime: